יישום מודלים מתקדמים לתכנון שרשרת אספקה


רקע
הסביבה העסקית רווית אתגרים המחייבים התמודדות יומיומית. מערכות תומכות החלטה מספקות לארגונים אמצעים לחדשנות, לפיתוח מוצרים, לעיצוב מחדש ולניהול מתקדם בכפר הגלובלי. מטרת המאמר הינה להציג יכולות טכנולוגיות מתקדמות בתחום חיזוי הביקושים ואופטימיזצייה ניהול רמות המלאי כרכיבים מרכזיים בהשפעתם על איכות ויעילות ניהול שרשרת האספקה.

האתגר
שרשרת האספקה המודרנית גדושה בבעיות בעלות אופי כמותי כדוגמת מדדי זמן (אורך נשימה לוגיסטי, זמן צבירה למימוש ביקוש), משימות חיזוי של ביקושים, בעיות אופטימיזציה (מסלולי הובלה, זמני התחלת אספקה, תכנון מחסנים) וניתוחים של עלות יעילות.
המודל החדש של שרשרת אספקה שואף לייצר תהליכי "שיתוף מידע" בין ספקים ללקוחות משלב רכש חומר גלם במפעל הייצור ועד למכירת המוצר בנקודות המכירה ללקוח הקצה (End to End) תוך יצירת "אינטגרטיביות ,רציפות ושקיפות" של המידע בכל שלבי התהליך .

מודול החיזוי וחידוש המלאי כמכפיל עוצמה בשרשרת האספקה
(Demand & Supply planning )
מרכיב חיזוי הביקושים וחידוש מלאי הינו אחד מהרכיבים המרכזיים במערכות SCM המניעים את כלל מרכיבי שרשרת אספקה ומהווים מנוף להשגת יעדים עיסקיים גידול מכירות וצמצום הוצאות.
היכולת המשולבת של חיזוי, תכנון וניהול הביקוש וחידוש המלאי הינה תנאי בסיסי לתכנון יעיל של שרשרת האספקה בארגון.
כוחות התחרות דוחפים לקיצור תהליכים בארגון ולשיפור יכולת התגובה לשינויים בביקוש, מה שמוביל ליצירת סביבה לוגיסטית מוכוונת ביקושים.

יישום מודול חיזוי וחידוש מלאי מתמקד בשלוש קבוצות של תהליכים עיקריים

תהליך החיזוי – יצירת תחזית הביקוש/צריכה לכל מוצר או רכיבי המוצר לאופק חיזוי נתון. התהליך מנוהל בתדירות יומית, שבועית או חודשית (ע"פ סוג הארגון) ומהווה בסיס נתונים מרכזי לחידוש המלאי.
ביישום תהליך החיזוי נדרש למפות את המאפיינים המשפיעים על התנודתיות הרבה בביקוש: תנודתיות יומית במכר, עונתיות במהלך השנה, חגים, מבצעים, אירועים מיוחדים, אורך חיי המוצר, התנהגות מתחרים.
ניהול אירועים ומבצעים מיוחדים מהווה מרכיב דומיננטי בהשפעתו על החיזוי ומחייב בניית נתוני תשתית כדוגמת: סוג המבצע, משך המבצע, מאפייני המבצע וכד'. החיזוי מאפשר להעריך את הביקוש לפריט לפני / במשך / אחרי המבצע ומאפשר לקבל החלטות הנוגעות להקדמת רכש, אספקת מלאי ראשוני לתחילת המבצע, לחידוש המלאי במשך המבצע ולטיפול בהתאמת רמות המלאי בסיום המבצע.


תהליך חידוש מלאי - חישוב המלצות לחידוש מלאי תוך התבססות על תהליכי אספקה מייצור, מרכש או מהפצה (לארגונים המנוהלים כרשת) ואילוצים לוגיסטיים.
ביישום תהליך חידוש המלאי יש להתחשב במשתנים ואילוצים לוגיסטיים ותקציביים המאפיינים את הארגון. לדוגמא:

 • שונות בתחזית המכר
 • השפעת זמני האספקה (Lead Time) ושונות זמני האספקה
 • חישוב "נקודת הזמנה" ברמת סניף ויכולת פיצול הזמנות לספקים
 • השפעת מגבלות אחסון (מדף,מחסן) בעת קביעת גודל הזמנה
 • התחשבות בפרמטר אורך חיים וכמות מינימלית להזמנה
 • עלות החוסר על המדף (הפסד מכר,שביעות רצון הלקוח)
 • עלות אחזקת מלאי (הוצאות הריבית ושטח האחסון, ניצול שטח המדף)
 • עלות ההזמנה (משך וכ"א טיפול בהזמנה)

 

תהליך תחקור וניתוח "מדדי בקרה" - לשיפור וייעול שרשרת האספקה בהיבטים תפעוליים ועיסקיים.
התהליכים הלוגיסטיים בדגש על אלה העוסקים בחידוש המלאי אמורים להיות מבוקרים והטכנולוגיה מספקת התראות על אירועים חריגים המשפיעים על יכולת העמידה ביעדי החיזוי כגון איחור באספקות ,תקלות הובלה, חוסרים ,עודפים וכד'.


גורמי המפתח להצלחת יישום כלים מתקדמים לחיזוי ביקושים וחידוש מלאי
המערכות הטכנולוגיות המתקדמות הקיימות כיום בעולם בתחום ה SCM נשענות על מנועי חיזוי מבוססי אלגוריתמים סטטיסטיים מתקדמים. היכולת למצות באופן מיטבי את הפוטנציאל הטמון באלגוריתמים הללו מותנית בשילוב של מספר מרכיבים:

 • מהנדסים מומחי תוכן בעלי היכרות מעמיקה עם תהליכי שרשרת האספקה בכלל ועם הבנה מעמיקה של עולם החיזוי וניהול המלאי
 • מידול מפורט ואמיתי ככל האפשר של כלל מאפייני ואילוצי הרשת הלוגיסטית בחברה
 • רמת סנכרון גבוהה של מערכות התכנון (תכנון ביקוש, תכנון ייצור, תכנון רכש ותכנון הפצה)
 •  הגדרה ומידול מדויק של "החוקים העיסקיים" בארגון

 

טכנולוגיות מידע לניהול שרשרת האספקה
כיום בעולם מערכות המידע של ה-SCM הקיימות ניתן להבחין בין שני סוגי פתרונות טכנולוגיים:

מודולים יעודיים המהווים חלק ממערכות ERP הפועלים באופן אינטגרטיבי עם המודולים התפעוליים. פתרונות אלו הינן לרוב בעלי יכולת פונקציונליות מוגבלת.

מערכות SCM יעודיות בעלות יכולות פונקציונאליות מתקדמות ביותר הכוללות מספר מודולים כגון תחזית ביקושים, תכנון רכש, תזמון הייצור, תכנון רמות מלאי, אופטימיזציה של תהליך ההפצה, תכנון ההובלה, סימולציות (תרחישי What If ).
המערכות הללו מאופיינות בפונקציונליות עשירה ויכולת התאמה לארגון העסקי על בסיס מגוון רחב של אילוצים ו "חוקים עיסקיים".

בעולם הטכנולוגי המתקדם של מערכות SCM, יכולת טכנולוגית גבוהה המבוססת על אלגוריתמים חכמים בתחומי חיזוי הביקושים וחידוש המלאי מהווה מכפיל עוצמה עבור כושר התחרות של החברה.

 

תועלות עיסקיות עיקריות
הטמעת תהליך חדשני לחיזוי וחידוש מלאי בארגון יוביל לתוצאות הבאות:

 • הגדלת היקף המכירות ושיפור נאמנות הלקוח ע"י צמצום אירועי "חוסר על המדף"
  שיפור רמת השירות
 • שיפור רמת עמידה במועדי אספקה
 • צמצום עלויות ניהול תהליכי חיזוי וחידוש המלאי (לדוגמא הקטנת משך ביצוע ההזמנה היומית)
 • צמצום עלויות אחזקת מלאי על ידי התאמת רמת המלאי לרמת המכר
 • צמצום עלויות ההחזרות והשמדות (צמצום ה"חיכוך הלוגיסטי")
 • צמצום עלויות ההפצה
 • הגדלת רמת נצילות הציוד

 


המאמר נכתב על ידי אילן בנישו – יועץ בכיר בתחום שרשרת אספקה בחברת Ewave Mobile.

Ewave Mobile מעסיקה קרוב ל-100 עובדים, מתוכם למעלה מ-40 מומחים ביישום פתרונות טכנולוגיים לשרשרת האספקה. החברה מייצגת בישראל באופן בלעדי את JDA, חברת פתרונות שרשרת האספקה הגדולה והמובילה בעולם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסף לוי: [email protected], טל' 054-5226422.